Satul Ghirdoveni al cărui nume mai vechi era – Ghizdăveni – se presupune că s-ar fi înființat pe la anul 1700 prin reunire a satelor: Ștefănoaia, Ciornești și Ghira. Celălalt sat, Cricoveni, este însă mai vechi, dovadă fiind vechile documente, care atestă existența acestei localități sub numele de Cricoveni, denumire ce vine de la râul Cricov care curge prin această localitate. Satul Cricoveni, așezat pe malul drept al Cricovului Dulce este atestat documentar încă de la începutul sec al XVI – lea, memorabil fiind în acest sens actul din 24 noiembrie 1529: “Din mila lui Dumnezeu Io Moisi Voiecod și Domn al Tării Ungrovlahiei, dă domnia mea această poruncă a domniei mele, jupânului Drăghici mare comis și jupânului Udriște postelnicul și cu fii lor câți le va da Dumnezeu… le-am dat și domnia mea, ca să le fie ocina și obadă, lor și fiilor și nepoților și strănepoților…. moșia Cricoveni”
Satul I. L. Caragiale: cunoscut sub denumirea de Haimanale, după unii autori s-ar fi numit înainte Boboci, fiind un sat vechi existent spre sfarșitul sec. XV ( 1482/1495), când se află în stăpânirea lui Drăghici, vornicul din Mărgineni, care l-a dăruit ctitoriei sale cu același nume în proprietatea căreia se află la 03 IV 1571. Se spune că a primit numele de Haimanale deoarece era format din locuitorii veniți din diverse părți pe moșia mănăstitii Mărgineni.
În satul Haimanale se afla mănăstirea Mărgineni. La această mănăstire unde până acum câteva decenii propovăduiau cuvântul Domnului Iisus Hristos călugării atrași aici din toata țara greceasca și cea românească de bogățiile cu care ctitorii înzestraseră mănăstirea. În chiliile lor sunt închiși acum oamenii certați cu legea și morala, iar închisoarea a păstrat denumirea mănăstirii.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Haimanale, făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova și era alcătuită din satele Haimanale și Braniștea, cu 790 de locuitori. În comună funcționau o moară cu aburi, o biserică, o școală cu 34 de elevi și fosta mănăstire Mărgineni transformată în penitenciar, unde condamnații practicau tăbăcăria și cizmăria. Tot atunci, pe teritoriul actual al comunei funcționa și comuna Ghirdoveni, înființată pe la anul 1700 prin reunirea satelor Rășinari, Ștefănoaioa, Ciorinești și Ghira; comuna era alcătuită din satele Ghirdoveni și Cricoveni, cu 1531 de locuitori. Aici funcționau o biserică zidită la 1870 și o școală cu 72 de elevi (dintre care 8 fete).
În 1925, cele două comune sunt consemnate tot în plasa Filipești. Comuna Ghirdoveni avea doar satul de reședință cu 1896 de locuitori, în vreme ce comuna Haimanalele avea în satele Braniștea și Haimanalele 1096 de locuitori.
În 1950, comunele au trecut în administrarea raionului Târgoviște din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. Denumirea de azi a comunei Caragiale a fost dobândită în anul 1952 la aniversarea a 100 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca Caragiale, originar din această localitate.
Din anul 1956, datorită fabricii de armament: S.C. U.M. Mija S.A s-au pus bazele unei noi așezări formată din muncitorii acestei fabrici veniți din toate ținuturile țarii, sub forma de blocuri cu 4 etaje și mai apoi de locuințe de sine stătătoare ce poartă de staul Mija.
În 1968, la desființarea raioanelor, comunele nu au revenit la județul Prahova, fiind transferate județului Dâmbovița. Tot atunci, comuna Ghirdoveni a fost desființată și comasată cu comuna I.L. Caragiale, care a căpătat structura actuală, satul Ghirdoveni devenind noua reședință a comunei.

Sari la conținut