Instituții din domeniul culturii

Pe teritoriul comunei I.L. Caragiale activitatea culturală este întreținută de biblioteca comunală Ion Luca Caragiale înființată în anul 1940 și căminul cultural din comună.
Î
n satul I.L. Caragiale există un Cămin Cultural, construit în anul 1960. În cadrul căminului cultural se desfășoară activități legate de cultura tradițională. Căminul Cultural deține și o sală de festivități.

Instituții din domeniul sănătății

În prezent în comuna I.L. Caragiale funcționează 2 cabinete medicale ale medicului de familie Prodan Camelia. Cabinetele sunt amplasate în satele Ghirdoveni și I.L. Caragiale și sunt deservite de medicul de familie și câte 2 asistenți.
Începând din anul 2006, în satul Mija a fost înființat în urma unui proiect PHARE un cabinet medico-social dotat modern unde își desfășoară activitatea un asistent medical.
Cel mai apropiat spital dotat cu cameră de gardă și urgențe se află în orașul Moreni, la o distanță de aproximativ 7 km de centrul comunei. Comuna I.L. Caragiale beneficiază și de două farmacii care eliberează rețete compensate și două dispensare (satele Ghirdoveni și I.L. Caragiale).
Serviciile de sănătate pentru locuitorii comunei sunt reprezentate prin : o farmacie + un dispensar în satul I.L. Caragiale și o farmacie + un dispensar în satul Ghirdoveni. În satul Mija există un cabinet medico-social ultramodern.
Pe raza comunei I.L. Caragiale nu există cabinet stomatologic. Locuitorii se deplasează pentru servicii stomatologice în orașul Târgoviște sau Ploiești.
Spitalul județean Târgoviște este situat la distanța de 25 km și la acesta apelează locuitorii în caz de nevoie.
Orașul Târgoviște, în a cărei arie de polarizare este situată și comuna I.L. Caragiale furnizează locuitorilor cele mai importante servicii de învățământ, sănătate și cultură.
Serviciile de asistență sociala sunt asigurate la nivelul comunei I.L. Caragiale de către Consiliul Local prin acordarea de ajutoare sociale, alocații de stat, alocații de susținere a familiei, indemnizații de creștere copil, indemnizații pentru persoanele cu handicap, asistenți personali pentru persoanele cu handicap.
Serviciile de sănătate pentru animale și păsări se asigură printr-un cabinet veterinar și farmacie veterinară amplasate în satul I.L. Caragiale.

Instituții din domeniul asistenței sociale

Serviciile din domeniul asistenței sociale sunt furnizate, pe teritoriul comunei I.L. Caragiale, prin intermediul Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei I.L. Caragiale, fiind acordate ajutoare sociale, alocații de stat, alocații de susținere a familiei, indemnizații de creștere copil, indemnizații pentru persoanele cu handicap, asistenți personali pentru persoanele cu handicap.

Instituții în domeniul tineretului și sportului

Pe raza teritorială a comunei I.L. Caragiale funcționează o asociație sportivă de fotbal – Metalul Mija.

Sari la conținut