Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei I. L. Caragiale

Elena-Carmen OLARU

CONSILIER

Buget-contabilitate, salarizare și resurse umane

Anne-Marie TIȚA

CONSILIER

Buget-contabilitate, salarizare și resurse umane

Steliana BUCUR

CONSILIER

Buget-contabilitate, salarizare și resurse umane

Carmen-Elena PÎRȘESCU

CONSILIER

Taxe și impozite locale

Monica-Georgeta NIȚU

CONSILIER

Taxe și impozite locale

Alina GEARTU

CONSILIER

Taxe și impozite locale

Paraschiva-Elena CHIVU

REFERENT

Taxe și impozite locale

Gheorghe MARIN

CONSILIER

Achiziții publice și valorificare patrimoniu

Elena-Amalia DRAGU

CONSILIER

Achiziții publice și valorificare patrimoniu

Dana-Loredana DOBRE

CONSILIER

Registratură, relații publice, consiliere și informare

Mirela COSTACHE

CONSILIER

Stare civilă

Marian-Alexandru TRIFESCU

CONSILIER

Fond funciar, registru agricol

Georgiana VOICULESCU

CONSILIER

Fond funciar, registru agricol

Geta-Cristina PREDUȘCĂ

INSPECTOR

Asistență socială și autoritate tutelară

Maria STEFAN

CONSILIER

Asistență socială și autoritate tutelară

Gianina CRĂCIUN-POENARU

CONSILIER

Asistență socială și autoritate tutelară

Valeria IONESCU

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Asistență socială și autoritate tutelară

Sari la conținut