Programele, proiectele sau activitățile după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii

1Titlul proiectului

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL ÎN I.L. CARAGIALE

2

 

Titlul proiectului

ÎNFIINȚARE, DOTARE ȘI AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ PE RAZA COMUNEI I.L. CARAGIALE
3Titlul proiectului

EXECUTAREA RACORDĂRII BRANȘAMENTELOR LA REȚEAUA DE CANALIZARE PÂNĂ LA LIMITA PROPRIETĂȚILOR ÎN COMUNA I.L. CARAGIALE

4Titlul proiectului

EXECUTAREA DE ȘANȚURI DALATE ȘI PODEȚE TUBULARE

De asemenea, Primăria Comunei I. L. Caragiale are in vedere anumite investiții sau reparații care urmăresc asigurarea condițiilor privind dezvoltarea sistematică a comunei în vederea susținerii unei dezvoltări durabile:

 • Extindere rețea canalizare în sat Ghirdoveni și I. L. Caragiale
 • Execuție racorduri branșamente Morii
 • Asfaltare Morii
 • Extindere sistem supraveghere video, Ghirdoveni și Mija
 • Canalizare Grădina Mare, Seceni
 • Extindere sistem supraveghere video Școala 1 Ghirdoveni și Școala 2 Ghirdoveni
 • Apă pluvială lucrare și reparații asfaltare Colonia Mija
 • Sală de sport Școala 1 Ghirdoveni
 • Amenajare trotuar ( alei ) cu pavele Școala I. L. Caragiale
 • Amenajare trotuar ( alei ) cu pavele Școala Ghirdoveni
 • Sistem termoizolație Școala 1 Ghirdoveni
 • Amenajare curte Cămin Cultural Ghirdoveni
 • Rigolă scurgere apă centru L.Caragiale
 • Betonare șanț Furtuna
 • Amenajare parcări microbuze școlare
 • Achiziție burlan grofat si amenajare șanturi Furtuna
 • Amenajare interior izolare + OSB Cămin Ghirdoveni
 • Teren sintetic scoala nr. 2 Ghirdoveni
 • Pietruire zona Furtuna
 • Reparații covor asfaltic Ghiculești
 • Sistem termoizolație Școala 1 Ghirdoveni
 • Reparații acoperiș Cămin Cultural I.L.Caragiale
 • Extindere și înlocuire cablu iluminat public
 • Amenajare parcare melană + gard
 • Efectuare SF santuri scurgere apă pluvială
 • Revizie buldoexcavator
 • Zugrăvire fosta Școala 2 Ghirdoveni
 • Zugrăveli interioare Școala 2 Ghirdoveni
 • Acoperiș Școala 2 Ghirdoveni
 • Acoperiș fost Sediu Primărie
 • Adâncire șanț Braniște ( Gabi Brosteanu ) + Racila ( Valeria Pârvan )
 • Curățare șanț ( Popa saghel – Biserică )
 • Alei betonate – cimitire ( sau pavele )
 • De prelungit acoperis peste rampa din fata și spate la bucatarie
 • Amenajare interior izolare + OSB Cămin Ghirdoveni
 • Pietruire zona Furtuna
 • Reabilitare, anvelopare si poavazare blocuri colonia Mija, I. L. Caragiale
 • Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări necesare îmbunătățirii serviciilor de gospodărire comunala
 • Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări necesare îmbunătățirii serviciilor oferite prin intermediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență I.L. Caragiale
Sari la conținut